Нивомерни системи за резервоари на бензиностанции

NAX-121 

 

• Изцяло българска нивомерна система

• Измерване на нивото на течни горива в диапазона от 40 до 350см.

• Удобна индикация

• Лесна работа

• Връзка към фискални системи: NSys, Електроника, Tenax, DAIS, IFS, UMIS ...

• Работа с от един до 8 резервоара

• Многофункционално използване

NAX-121 е система за за определяне на обема на течни горива – газьол, бензин, нафта, втечнен пропан-бутан (LPG) – в подземни и надземни резервоари чрез измерване на нивото на горивото, нивото на утаената вода и температурата на горивото.

Нивомерната система NAX-121 се състои от две основни функционални части:

– една или повече нивомерни сонди DMP-4 с присъединителен кабел, монтирани в резервоара(-ите), чиито нива се измерват;

– конзола К-121 за управление и индикация, монтирана в работно помещение.

 

 

Принцип на работа: Сигналите за височината на всеки поплавък са първичната информация за нивото на съответната течност в резервоара, която се преобразува от електронния модул на сондата в цифров вид. Всяка нивомерна сонда изпраща данни за нивата на течностите в нейния резервоар към конзолата. Конзолата осигурява захранване на сондите и комуникация с тях, Чрез нея се осъществява цялостното управление на системата и визуалната индикация за състоянието на резервоарите. В конзолата се съхраняват предварително въведени калибровъчни таблици височина/обем за всеки резервоар. Чрез тези таблици от текущите данни за нивата, предавани от сондите, се изчисляват и индицират числено обемите на горивата и утаената под горивото вода.

Топология: Свързването на сондите към конзолата е по схема "шина, с начална точка конзолата, допустимо е и прилагане на схема "звезда". Използвания кабел е 4х0.5мм2 (при обща дължина до 50м) или 4х1мм2 със екран/оплетка.

Документи:

Ръководство за работа Свидетелство за oдобрен тип Протокол
     

 

Технически данни

Конзола K-121:

Максимален брой сонди

8

Максимална дължина на магистралния кабел между конзолата и най-далечната сонда

500 m

Индикация и управление

Течнокристален цветен сензорен екран (тъч-скрийн) със светодиодна подсветка

Характеристика на сензорния екран

Диагонал 7 “, 800 х 480 цветни елемента(пиксела)

Дискретност на индикацията за нива

0,01cm

Дискретност на индикацията за обем

1l

Дискретност на индикацията за температура

0,1°С

Интерфейси

2 х RS232 , 2 х USB2.0

Дискретни изходи

4 х ОК

Захранващо напрежение

220V±20%

Консумирана мощност

до 50W

Диапазон на работната температура

от 0°С до 40°С

Максимална относителна влажност на околната среда

(95 ± 2) % при температура 35°С

Степен на защита

IР20

Габаритни размери (Ш х Д х В)

230х290х100mm

Максимално тегло

2,3 kg

Измервателна сонда DMP-4:

Диапазон на измерване на ниво

от 40 до 350cm

Мъртва зона в долния край

5

Захранващо напрежение

24 V ± 10%

Максимален консумиран ток

80mA

Диапазон на работната температура

от -25°С до +55°С

Максимална относителна влажност на околната среда

(98 ± 2) % при температура 35°С

Степен на защита

IР56

Клас на експлозивна защита

Ex d II B T4

Метрологични харектеристики на системата NAX-121 :

Максимална грешка преди монтиране

± 1mm

Максимална грешка след монтиране

± 4mm

Максимална грешка от хистерезис в обратна посока ± 1mm
Максимално допустима грешка при измерване на обема в резервоари с бензин и нафта ± 0,5%

Максимално допустима грешка при измерване на обема в резервоари с втечнен пропан-бутан (LPG)

± 1%

 

Обратно към продукти .