Пожароизвестителни централи среден клас за конвенционални датчици.

Извести-
телни
линии
Изпълни-
телни
линии
Кратки данни Забележка Описание
ПИС24 24 5 - - N/A
CPM24 - - Корабно изпълнение - N/A
ПИС8 8 4 - - N/A
ПИС4 4 4 - - N/A
ПИС2FI 2 3 Комбинирана - за охрана и/или пожароизвестяване - N/A

Модулни пожароизвестителни централи за интелигентни и конвенционални датчици .

Макс. брой контури Maкс бр. датчици Кратки данни Забележка Описание
ПИСMА 16 8 XP95 на Appollo - N/A
ПИСMK 96 4 конвенционални - N/A

Нивомерни системи за резервоари на бензиностанции.

 
Диаметър на резервоара Кратки данни Забележка Описание
NAX-121 40-350 см. до 8 резервоара, графичен тъч-дисплей - N/A

Прибори за измерване концентрацията на алкохол в кръвта чрез анализиране на издишвания въздух.

Диапазон на работа Кратки данни Забележка Описание
АЛКОМЕР 931 0.05-3.00 директно отчитане в промили с цифрова индикация, връзка PC - N/A